Periimplantit

Periimplantitt er en bakteriell infeksjon i festene rundt tannimplantatet. Dette er en sykdom som ligner på periodonitt, som i motsetning fester seg rundt egne tenner.

Avhengig av hvordan man definerer sykdommen, har den en relativt høy forekomst på 20% (ref SNL.no). Dette må sees i sammenheng med at flere og flere i de senere årene har valgt implantat som en varig løsning for å erstatte manglende tenner.

God tannhygiene er viktig

Det er flere momenter som spiller inn når vi ser på sykdomsforløpet, og det er ikke en sykdom som alltid er lett å oppdage. Men hovent og ømt tannkjøtt kan være en begynnelse. Dårlig renhold rundt implantatene er et av disse momentene, og drar vi inn kunnskap fra tidligere erfaringer vet vi også at røyking kan være en risikofaktor.

I og med at sykdommen ikke er lett å oppdage på egenhånd, er det viktig at man har jevnlig oppfølging og undersøkelser hos tannlegen sin. Da vil tannlegen ta en grundig sjekk og se etter blødninger og pussdannelse. Dersom man oppdager noe unormalt her vil tannlege ta et røntgenbilde for å stille en riktig diagnose.

Når man får satt inn implantat så er det viktig at tannlegen tar seg god tid til å gå gjennom rutiner for godt renhold, da dette kan være krevende. Det er også viktig at tannerstatningen som skrus på implantatet gir rom for god skylling. I tillegg har vi nevnt at jevnlig undersøkelser og røntgen er viktig for å kunne oppdage eventuelle problemer tidlig nok.

Skulle man komme så langt at bakteriebelegget har fått holde på lenge nok, må man gå inn kirurgisk for å stoppe periimplantitten. Det er viktig å legge til grunn at ikke alle tilfeller av periimplantitt kan behandles.

Kontakt

Parkveien 60, 0254 OSLO

Telefon: 22 44 17 38

E-post: post@slottsparkentannklinikk.no

Nyttig info

Om oss

Kontakt oss

Kart